Herroepingsformulier

Dit formulier alleen invullen en versturen indien u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan CourdoPub
Laarmanhof 81
9751 NW Haren
courdopub@gmail.com

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen of levering van de volgende dienst wil herroepen. (*)

Het betreft het volgende product (*)

Reden van retour (*)

Besteld op (*)

Ontvangen op (*)

Uw naam (*)

Straat (Factuuradres) (*)

Huisnummer (Factuuradres) (*)

Postcode (Factuuradres) (*)

Woonplaats (Factuuradres) (*)

Uw E-mailadres (*)

De datum van vandaag (*)

Bij deze verklaar ik dat ik dit formulier juist en volledig heb ingevuld.