Redactie

Op verzoek bieden we redactionele ondersteuning zoals het redigeren van manuscripten en van websites, flyers en voorlichtingsfolders.

Ook houden we ons bezig met het schrijven van artikelen op verzoek van instanties binnen de gezondheidszorg, mits we hun doelstelling kunnen onderschrijven.

Tot slot bestaat de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het formuleren van een brief waarbij de zorgvuldigheid van het grootste belang is. Denk aan een klacht tegen een instantie of hulpverlener, of een pleidooi voor financiële vergoeding van een bepaalde behandeling.

Een offerte-aanvraag kunt u via het contactformulier indienen.